WAŻNE DATY

18.02.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń i streszczeń referatów

3.03.2017
Lista zaakceptowanych referatów

17.03.2017
Termin nadsyłania referatów

31.03.2017
Termin wnoszenia opłat