GŁÓWNE INFORMACJE
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej zaprasza do uczestnictwa w XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii, Inżynierii Materiałowej, Inżynierii Produkcji i Fizyce" organizowanej w dniach 01-02.06.2017 r.
Celem konferencji jest prezentacja wyników prac doświadczalnych i teoretycznych związanych z metalurgią, inżynierią materiałową i inżynierią produkcji i fizyką. Do udziału zapraszamy szczególnie doktorantów i młodych pracowników nauki. Artykuły będą publikowane w materiałach konferencyjnych, natomiast wybrane przez Komitet Naukowy artykuły przygotowane w języku angielskim, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w czasopismach naukowo-technicznych.
Tematyka
 1. Metalurgia ekstrakcyjna i recykling metali, Hydrometalurgia
 2. Inżynieria materiałowa, Korozja materiałów
 3. Fizyka, Inżynieria biomedyczna
 4. Procesy przeróbki plastycznej metali, Inżynieria bezpieczeństwa
 5. Odlewnictwo, Ochrona środowiska i technika cieplna,
 6. Modelowanie procesów produkcyjnych, Zarządzanie produkcją,
 7. Inżynieria produkcji
  • Zarządzanie produkcją
  • Inżynieria procesów wytwarzania
  • Zarządzanie projektami produkcyjnymi
  • Inżynieria jakości
  • Kształtowanie środowiska i bezpieczeństwa pracy
Zgłoszenia
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Dr inż. Jarosław Boryca
Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Politechnika Częstochowska
POLSKA

Al. Armii Krajowej 19
42-200 Częstochowa
tel.: +48 343250729
fax: +48 343250723
e-mail: hutnik@wip.pcz.pl

Lista artykułów do materiałów konferencyjnych
Wymiary posteru
Maksymalna wysokość posteru: 70 cm.
Opłata rejestracyjna
Opłatę za udział w konferencji w wysokości:
850 PLN (200€)
należy uiścić na konto:
SITPH Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie
Al. Pokoju 44 42-200 Częstochowa
94 1020 1664 0000 3202 0140 1868
z dopiskiem
WIPiTM "Konferencja - Dzień Hutnika 2017"

Koszt uczestnictwa obejmuje jedną kopię materiałów konferencyjnych, lunch w dniach konferencji oraz bankiet 1.06.2017 r. Opłata za udział w konferencji nie obejmuje opłaty za publikację w czasopismach.

Koszt noclegu w akademiku PCz:
pokój 1 osobowy - 70 zł/dobę
pokój 2 osobowy - 50 zł/dobę