ORGANIZATORZY

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Politechniki Częstochowskiej


www.wip.pcz.pl
KOMITET ORGANIZACYJNY

PRZEWODNICZĄCY
Dr hab. inż. Henryk Radomiak, prof. PCz.
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
Dr hab. inż. Tomasz Wyleciał
SEKRETARZ
Dr inż. Jarosław Boryca

Członkowie komitetu organizacyjnego:
Teresa Bajor, Artur Durajski, Tadeusz Frączek,
Bernadeta Gajda, Konrad Gruszka, Anna Kawałek,
Cezary Kolmasiak, Małgorzata Łągiewka,
Dorota Musiał, Beata Pośpiech, Zbigniew Skuza,
Ewa Staniewska, Marek Warzecha,
Rafał Wyczółkowski, Monika Zajemska

SEKRETARIAT KONFERENCJI
Dr inż. Jarosław Boryca
Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Politechnika Częstochowska
POLSKA

Al. Armii Krajowej 19
42-200 Częstochowa
tel.: +48 343250729
fax: +48 343250723
e-mail: hutnik@wip.pcz.pl