PROGRAM

XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej
"Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii, Inżynierii Materiałowej,
Inżynierii Produkcji i Fizyce"


1 – dzień, 1 czerwiec 2017 (czwartek)
9.00 - Rejestracja uczestników
9.30 - Otwarcie konferencji
10.00 - Sesja plenarna
11.30 - Przerwa kawowa
12.00 - Sesja plenarna
13.30 - Lunch
14.30 - Sesja jubileuszowa poświęcona Prof. dr hab. inż. Henrykowi Dyi
17.00 - Uroczysty bankiet


2 – dzień, 2 czerwiec 2017 (piątek)
10.00 - Obrady w sekcjach tematycznych
12.00 - Przerwa kawowa
12.30 - Sesja z okazji Dnia Hutnika
- Prezentacja Wydziału
- Wystąpienia gości
- Prezentacja firm współpracujących z Wydziałem
14.30 - Lunch
16.00 - Spotkanie “Pod Kadzią”

Pobierz szczegółowy program